Realizujeme expresné prepravy zásielok po celej Európe.

Náš vozový park tvoria:

Dodávkové vozidlo Peugeot Boxer (15m3/4,2m/1,3t/5europlt.)

Ďalej k dispozícií:

2x Plachtový náves 3str. zhrňovačka (95m3/13,6m/24t/34europlt.)


» Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov podľa v súlade s Nariadením Európskej Únie 2016/679 General Data Protection Regulation a Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli ( meno, priezvisko, adresa, kontaktný email a kontaktný telefón) sú spracované iba za účelom spracovania ponuky služieb žiadateľovi (oprávnený záujem a plnenie zmluvy, naplnenie obchodného vzťahu) a budú uložené po dobu 2 rokov alebo po dobu platnosti zmluvy v prípade, že bude uzatvorená. Tieto osobné údaje nebudú ďalej poskytované žiadnej tretej strane a budú zabezpečené pred zneužitím odpovedajúcimi prostriedkami. Tieto osobné údaje nie sú použité pre automatizované rozhodovanie. Žiadateľ má právo byť zabudnutý, byť zoznámený s údajmi, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ o ňom má, vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov, preniesť svoje osobné údaje od prevádzkovateľa k tretiemu subjektu, žiadať ľudský prieskum v prípade automatizovaného rozhodovania a aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila stratu.

Ochrana osobných údajov

 

YWUzMzUx